PLATFORMA ČLANAKA

Prilog 2. Važnost odnosa u razvoju djece

Istraživanje „ŠKOLA KAO BRIŽNA ZAJEDNICA – ISTRAŽIVANJE PERSPEKTIVE UČENIKA DRŽAVNIH I WALDORFSKIH ŠKOLA“ , Marija Buterin Mičić, objavljeno 2016. u monografiji V. Bilić i S. Bašić (ur.) „ODNOSI U ŠKOLI - PRILOZI ZA PEDAGOGIJU ODNOSA“. Zagreb: Učiteljski fakultet u Zagrebu. Usporedbom učeničkih procjena odnosa u školi kao što su briga, potpora, poštivanje, osjetljivost na potrebe drugih, solidarnost, uključivanje, suradnja, prijateljski odnosi i kolegijalnost učenika waldorfskih i državnih škola u Hrvatskoj, utvrđeno je sljedeće:

  • učenici waldorfskih škola su na tvrdnje o pozitivnosti odnosa odgovorili iznadprosječno, što se tumači da školu doživljavaju kao mjesto u kojem se intenzivno živi i potiče zajedništvo, dok su učenici državnih škola uglavnom odgovarali prosječnim procjenama
  • učenici se najviše razlikuju (u korist učenika waldorfskih škola) u procjeni zastupljenosti slučaja isključivanja učenika koji se percipiraju kao drugačiji, u strpljenju u odnosima među učenicima, u nastojanjima da se stane u obranu učenika koji se zadirkuju, u poticanju učenika na poštivanje školskih pravila, mirno rješavanje sukoba i pomaganje u rješavanju školskih problema
  • učenici waldorfskih škola često ili gotovo uvijek doživljavaju potporu i brigu od strane i među nastavnicima i osobljem škole, dok to manje vrijedi kod učenika državnih škola.
Za detalje pogledati: