PLATFORMA ČLANAKA

Platforma informativnih, stručnih i znanstvenih članaka nastala je kao rezultat zajedničke želje poticanja kvalitetnog dijaloga i suradnje svih naših članova, budućih članova SWI-a, organizacija i institucija koje promiču waldorfsku pedagogiju u Hrvatskoj, kao i suradnju svih ovih institucija s društvom i pojedincima koji razumiju važnost izazova današnjeg doba. Ova je stranica namijenjena svima koji sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja, u procesu cjeloživotnog obrazovanja, kao i onima koji rade na poboljšanju i unapređivanju kvalitete vlastitog života i života zajednice. Na ovoj web stranici nudimo Vam pregled članaka raznih profila o znanstvenim utemeljenjima te iskustvima waldorfske pedagogije i antropozofije u praksi, o inkluziji elemenata waldorfske pedagogije u opće životne situacije, kao i o holističkim dimenzijama razvoja djeteta.

Nadamo se da će Vas ove informacije inspirirati i potaknuti na vlastita istraživanja, prezentacije i napredovanja u svrhu unapređivanja waldorfske pedagogije, ali i osobnog razvoja kao preduvjeta za napredak društva.

I Vi možete sudjelovati u prevođenju tekstova na hrvatski jezik, slanju i dijeljenju informacija.

Kontakt s napomenom „za platformu informativnih, stručnih i znanstvenih članaka“ pošaljite na e-mail: swi.croatia@gmail.com