PLATFORMA ČLANAKA

Stenius F, Swartz J, Lindblad F, Pershagen G, Scheynius A, Alm J, Theorell T (2010) Low salivary cortisol levels in infants of families with an anthroposophic lifestyle. Psychoneuroendocrinology 35(10):1431-7.

Antropozofksi način života podrazumijeva okolišne uvijete za dijete koji su takvi da smanjuju stimulaciju negativnim stresnim čimbenicima i povezuje se s manjom učestalošću alergijskih bolesti u djece. Jedan od ciljeva ove prospektivne studije bio je utvrđivanje razine stresa u novorođenčadi koji žive u antropozofskom životnom okruženju. Pratilo se 330 novorođene djece iz obitelji s antropozofskim ili konevencionalnim životnim stilom do dobi od 6 mjeseci. Podaci o načinu života prikupljeni su uz pomoć upitnika. Uzorci sline od 210 šestomjesečne djece i njihovih roditelja prikupljeni su u tri navrata tijekom dana u kojem se analizirala razina kortizola. Novorođenčad iz obitelji s antropozofskim stilom života imala je značajno nižu razinu kortizola u sva tri uzorka u usporedbi s ostalom djecom. Ujutro, srednja geometrijska vrijednost koncentracije kortizola u slini (95% vjerojatnosti) bila je 8.8 nmol/l (6.7–11.5) u djece svrstane u antropozofsku grupu, 11.3 nmol/l (9.3–13.7) u djece svrstane u djelomično antropozofsku grupu i 14.9 nmol/l (11.3–19.6) u djece svrstane u ne-antropozofsku grupu. S druge strane, među roditeljima svih grupa ispitanika nije pronađena razlika u razinama kortizola. Utvrđeno je postojanje niza različitih životnih čimbenika među grupama ispitanika no niti jedan čimbenik zasebno nije se mogao dovesti u vezu s razlikom u razinama kortizola među grupama. Život na farmi tijekom trudnoće međutim, značajno je korelirao s niskom razinom kortizola u slini novorođenčadi. Može se zaključiti kako niske razine kortizola u slini novorođenčadi iz antropozofskih obitelji može biti povezan s okruženjem u kojem je manja razina izloženosti stresu, što može utjecati i na razvoj alergijskih oboljenja. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301000140X