PLATFORMA ČLANAKA

H. Felix Fischer et al. (2013) The Effect of Attending Steiner Schools during Childhood on Health in Adulthood: A Multicentre Cross-Sectional Study. PLOS ONE 8(9): e73135.

Ovo je najveća sveobuhvatna studija analize asocijacije pohađanja Steinerovih škola u djetinjstvu s pojavnošću niza bolesti u odrasloj dobi. Naši rezultati pokazuju kako se učestalost najraširenijih bolesti koje uključuju kardiovaskularne bolesti, dijabetes, depresiju, kroničnu opstruktivnu bolest pluća i astmu kod osoba koje su pohađale Steinerove škole ne razlikuje u odnosu na odrasle osobe koje su pohađale javne državne škole u djetinjstvu. Međutim, alergijski rinitis i osteoartritis imaju nižu učestalost kod osoba koje su pohađale Steinerove škole, što je utvrđeno uz dodatnu optimizaciju parametara analize koji bi mogli dovesti do pogrešnih rezultata, a koji uključuju socijalne i demografske varijable te osobitosti stila života u djetinjstvu. Zanimljivo je kako smo pronašli jaču povezanost parametara općeg zdravstvenog statusa koji uključuju različite oblike boli, nesanicu, neravnotežu i različite simptome bolesti gastrointestinalnog trakta koji su bili značajno manje prisutni kod polaznika Steinerovih škola u odnosu na ispitanike koji su pohađali ostale škole. Prema našim saznanjima ovo je prvi puta kako je pokazan veza između određenog pedagoškog okvira u djetinjstvu i zdravstvenog statusa u kasnijoj životnoj dobi. Međutim, naše rezultate treba oprezno interpretirati s obzirom da je prikazana analiza istraživačka i može sadržavati određena odstupanja koja se ne mogu isključiti. U budućnosti bi trebalo istražiti dobrobiti Steinerovih škola i antropozofskog načina života u prospektivnim studijama, po mogućnosti već od ranog djetinjstva s dovoljno podataka o ispitanicima i u odrasloj dobi. Zdravstveno stanje i bolesti bi se trebali pratiti u redovnim intervalima i uz pomoć objektivnih mjerenja, gdje je to moguće. Kako bi se učinci Stenerovih škola na zdravlje i percepciju zdravlja mogli točno odrediti, poseban naglasak treba staviti na usporedivost grupa u smislu socijalnog i ekonomskog statusa te edukacije. Jedna od mogućih strategija je odabir kontrolnih ispitanika koji su pohađali neke druge specijalizirane škole, a koji su slični djeci koja su pohađala Steinerove škole. Međutim, podaci koji se dobivaju od roditelje su i dalje krucijalni za studije osobito podaci za malu djecu uz pomoć kojih je moguće procijenili elementi životnog stila poput načina prehrane, fizičke aktivnosti u otvorenom prostoru kao i izlaganjima čimbenicima u školi i izvan nje. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073135