PLATFORMA ČLANAKA

Swartz J1, Lindblad F, Arinell H, Theorell T, Alm J. (2015) Anthroposophic lifestyle and salivary cortisol are associated with a lower risk of sensitization during childhood. Pediatr Allergy Immunol. 26(2):153-60.

POZADINA: Djeca iz antropozofskih obitelji imaju niske razine kortizola i niži rizik IgE-senzitacije u prve dvije godine života. Naš je cilj bio istražiti efekte antropozofskog načina života i razine kortizola na razvoj alergija u dobi djece od 6 mjeseci do 5 godina. METODE: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 507 obitelji iz centara za zdravstvenu njegu majki. Stil života roditelja kategoriziran je kao antropozofski, djelomično antropozofski ili ne-antropozofski. Uzorci krvi za analize senzitacije dobiveni su od roditelja tijekom uključivanja te od djece u dobi od 6, 12, 24, i 60 mjeseci. Uzorci sline sakupljani su kod kuće za djecu od 6 mjeseci. REZULTATI: Senzitacija je rasla od 2.9% do 26.0% u antropozofskoj grupi, od 8.4% do 26.8% u djelomično antropozofskoj grupi te od 19.1% do 44.1% u ne-antropozofskoj grupi. Djeca iz antropozofskih obitelji imala su nižu razinu kortizola ujutro, poslijepodne i uvečer. Omjer vjerojatnosti (engl. odds ratio, OR) za antropozofski stil života bio je uvijek <1 i najniži oko 12 mjeseci (OR, 0.10; 95% CI, 0.03-0.36). Korekcija s razinom kortizola pri 6 mjeseci, povećala je omjer vjerojatnosti u dobi 12 i 24 mjeseca. Pri istoj dobi djece, omjeri vjerojatnosti za senzitaciju bili su povišeni i za razine kortizola pri 6 mjeseci. Analize u djece koje nisu bila senzitirana pri 6 mjeseci potvrdila su rizik senzitacije povezan s kortizolom. ZAKLJUČCI: Djeca iz obitelji s antropozofskim načinom života imaju niži rizik razvijanja senzitacije do 5 godina života. Ovakav se rizik može objasniti niskim razinama kortizola tijekom ranog djetinjstva. Visoke razine kortizola u dobi od 6 mjeseci mogu se koristiti za predviđanje senzitacije do 24 mjeseca. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12342/abstract