PLATFORMA ČLANAKA

Julie Ann Kirkham, Evan Kidd (2015) The Effect of Steiner, Montessori, and National Curriculum Education Upon Children’s Pretence and Creativity. The Journal of Creative Behavior, DOI: 10.1002/jocb.83

Zamišljanje i kreativnost često se smatraju uobičajenim karakteristikama djetinjstva, no mnogi edukacijski sustavi ih ne vrednuju niti ih promoviraju. U nacionalnom kurikulumu Velike Britanije razvidno je da postoje različite pedagogije i prakse, primjerice Stenerova i Montessori. U ovoj je studiji sudjelovalo 20 ispitanika iz oba ova edukacijska sustava (N = 60, godište 6;10–8;11) koji su ispunili test kreativnog mišljenja (engl. Test of creative thinking—drawing production; TCT-DP; K. K. Urban, i H. G. Jellen, 1996) i zadatak pretvaranja činjenja određene aktivnosti (W. F. Overton i J. P. Jackson, 1973). Ukupno, Steinerovi đaci su daleko bolje rješavali TCT-DP u usporedbi s đacima iz Montessorija i nacionalnog kurikuluma koji su imali međusobno slične rezultate. Steinerovi đaci su također značajno bolje obavljali zadatak pretvaranja činjenja određene aktivnosti nego Montessori đaci. Druge razlike nisu pronađene. Također, pokazana je značajna pozitivna korelacija između zamišljanja i kreativnosti kod ispitanika ove studije što govori u prilog prethodnim istraživanjima koji su ukazivali na povezanost ove dvije vještine (npr. A.S. Kaugars i S. W. Russ, 2009; P. Y. Mullineaux i L. F. Dilalla, 2009). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jocb.83/full