SWI

Zaštita imena, očuvanje identiteta i ugleda Waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije u Republici Hrvatskoj

Institucija nadležna za zaštitu imena i očuvanje identiteta i ugleda Waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije u Republici Hrvatskoj je SWI, Savez waldorfskih institucija i incijativa RH (ili kraće „Savez“).
Savez ima ovu nadležnost temeljem:
– odluka krovnih međunarodnih institucija za zaštitu imena i očuvanje identiteta i ugleda Waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije (International Forum for Steiner/Waldorf Education) za škole, IASWECE) za institucije predškolskog odgoja)
– donijetog nacionalno važećeg Pravilnika o zaštiti imena, očuvanje identiteta i ugleda Waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije u Republici Hrvatskoj (Pravilnik).
Pravilnik je sačinjen na temelju dokumenata Internacionalnog Foruma (preuzeti na http://www.waldorf-international.org/fileadmin/downloads/1605_Characteristics_IF_Arles.pdf) i IASWECEA (preuzeti na http://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2014/12/Essential-Characteristics-EN-1.pdf) koji opisuju značajke waldorfskih/Rudolf Steiner vrtića i škola
Savez je utemeljio stručni odbor nadležan za pitanja zaštite imena i očuvanje identiteta i ugleda Waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije u RH (Stručni odbor) temeljem Pravilnika.
Stručnom odboru Saveza se podnosi:
zahtjev za akreditaciju (novoosnovane waldorfske ili waldorfom inspirirane institucije ili one koje nisu članice Saveza)
izvješće o samovrednovanju (institucije koje su članice Saveza) svakih pet godina. Do kraja pedagoške/školske godine  2017/2018. waldorfske institucije, članice Saveza, dužne su dostaviti Savezu izvješće o samovrednovanju i time potvrditi licencu na ime „waldorfska ili Rudolf Steiner institucija“
pritužba o povredi imena, očuvanja identiteta i ugleda waldorfske/Rudolf Steiner  pedagogije u Republici Hrvatskoj.

Postupak samovrednovanja

    Cilj samovrednovanja je unaprjeđenje kvalitete u zajedničkom radu s drugim članicama SWI-a. U izvješću o samovrednovanju Institucija se evaluira prema člancima 4– 18. Pravilnika koji se odnose na nju. Svakih pet godina, počevši od datuma usvajanja Pravilnika, Waldorfska/Steiner institucija podnosi SWI-u, odnosno članicama SWI-a, pisano izvješće o samovrednovanju koje je usvojeno na Školskom odboru/Odgajateljskom vijeću dotične waldorfske/Steiner institucije.
Stručni odbor se sastaje, razmatra i evaluira u roku od mjesec dana od podnijetog zahtjeva za evaluaciju samovrednovanja. Daje prijedlog koji se usvaja na Upravnom odboru/Skupštini u roku od 14 dana.
Postupak evaluacije/akreditacije

    Institucija/inicijativa koja želi akreditaciju podnosi pisani zahtjev i popunjava obrazac obrazlažući usuglašenost s propisanim Nastavnim planom i programom waldorfske škole u Hrvatskoj (za škole), odnosno Planom i programom waldorfskog vrtića/programa, te s Karakteristikama waldorfske/Steiner škole/vrtića/jaslica. Čim Institucija zatraži akreditaciju, objavljuje se na internetskim stranicama SWI-a da je institucija u procesu akreditacije.
Stručni odbor razmatra prijavu, provjerava vjerodostojnost napisanog, piše evaluaciju, daje prijedlog koji se usvaja na Upravnom odboru nakon čega se obavještavaju članice SWI-a, a ime akreditirane waldorfske institucije stavlja na internetsku stranicu SWI-a.
Stručni odbor obavještava o rezultatu nadležne na međunarodnom nivou, kako bi institucija ušla u katalog waldorfskih/Steiner institucija.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za akreditaciju waldorfske/Rudolf Steiner institucije u RH preuzeti ovdje.