PLATFORMA ČLANAKA

Alan J. Daly,a and Carol VanVoorenb (2012) Twenty Years and Counting: A Look at Waldorf in the Public Sector Using Online Sources. Current Issues in Education Vol. 15 No. 3

Kako broj javnih Waldorfskih škola u SAD raste, potrebno je istražiti učinkovitost ovakvog edukativnog pristupa u javnom sektoru. Predstavljena empirijska studija ukazuje na dostupne kvalitativne i kvantitativne podatke o javnim Waldorfskim školama koji su prikupljeni iz državnih izvora i nacionalnih Internet stranica. Dostupni podaci uključuju standardizirane testove i komentare roditelja iz neovisnog izvora GreatSchools.org. Javne Waldorfske škole uspoređene su sa sparenim školama odabranim za uspoređivanje odnosno lokalnim javnim rezultatima standardiziranih testova iz Čitanja i Matematike. Rezultati testova pokazali su kako Waldorfsko edukativno iskustvo daje sporiji akademski razvoj što rezultira slabijim rezultatima u nižim razredima i boljim postignućima i rezultatima u 8 razredu u usporedbi s državnim javnim školama. Kvantitativna analiza komentara roditelja podupire ideju kako je javni Waldorf pretežno holistički pristup s naglaskom na umjetnost, zajednicu i za dijete razvojno-odgovarajuću praksu. Rezultati sugeriraju kako standardne mjerila po kojima se određuje kvaliteta škola danas, mogu dovesti do pogrešne prosudbe učinkovitosti holističke edukacije, osobito u kontekstu akademskih postignuća. Diskutiraju se i izazovi za uspješnu implementaciju holističke edukacije u postojeće kulturno-političko okruženje.