Donacije su namijenjene povećanju vidljivosti i kvalitete SWI web stranice.

Platforma članaka je obiman i stručan posao za koji treba odabrati članke, pripremiti njihove sažetke, prevesti sažetke na engleski jezik, lektorirati hrvatsku i englesku verziju sažetaka te stalno povećavati mrežu korisnika Platforme članaka u Hrvatskoj i inozemstvu.

O projektu platforme članaka

Najbolje uložen ljudski napor je ulaganje u holistički odgoj i obrazovanje djece i mladih.

Znanstvene spoznaje o djeci i njihovom razvoju treba približiti svakodnevnici u obiteljima, vrtićima, školama. Članci na hrvatskom jeziku čitljivi su na cijelom području nekadašnje Jugoslavije, gdje informacija o holističkom obrazovanju još uvijek nema dovoljno. Ujedno, pripremljeni materijali s Platforme na engleskom jeziku dijele se suradnicima u cijelom svijetu putem mreže zainteresiranih pojedinaca, Waldorf/Steiner institucija i predstavnika zemalja članica Savjeta Waldorfskih/Steiner škola Europe, ECSWE.

Donirati možete, uz napomenu “ za Platformu članaka ”, putem:

a) PayPala

b) uplatom na kunski račun SWI-a IBAN HR3024020061100676627

Ako ne želite biti javno istaknuti kao donator SWI-a, napomena uz uplatu je “ za Platformu članaka, tajni donator ”.